Rối Loạn Xuất Tinh là gì ?

Khái niệm bệnh

Rối loạn xuất tinh được hiểu là một trục trặc tình dục ở nam giới để chỉ các trường hợp xuất tinh sớm, xuất tinh ra máu, đau khi xuất tinh, xuất tinh ngược,…

Chào em!